måleri  ....äggtempera på tjärpapp där svärtan skurits fram
 
  Ebb Beröring              Klot      Driv