Keramik

Jag arbetar med vit lergodslera som jag skröjbränner 950 grader och ibland glaserar jag godset, då på 1050 grader.

Lergods måste glaseras för att bli vattentätt. 


Raku

Raku bränner jag på 850-950 grader i en gasoleldad ugn utomhus. Plockar ut det glödande godset och lägger det i

ett kärl med brännbart material för reducering. Krackeleringen i glasyren uppstår i den hastiga temperaturväxlingen