Kollage


Jag tycker om känslan av prasslande papper. Det finns en oändlig mängd varianter på materialet. När

jag skapar mina tavlor använder jag pappersservetter, dessa har en fantastisk färg- och nyansrikedom.

Ibland är det så svårt att välja...